Sales 0918299907 Mr.Cường Sales 0918299907 Mr.Cường
Thu Mua 0918299907 Mr.Cường Thu Mua 0918299907 Mr.Cường
Thu Mua 0923377879 Mr.Nam Thu Mua 0923377879 Mr.Nam

Thủ thuật máy tính laptop

Ngày đăng: 22:52:21 25-05-2019 - Lượt xem: 894

Sau đây là những thủ thuật máy tính laptop mới nhất 2019 mình nghiên cứu và tìm hiểu , rất có lợi ích cho các bạn ứng ụng thực tế nhé.

1. Viết code thực hiện lệnh enable, disable driver trong Device Manager

- Ví dụ trong một laptop có chức năng cảm ứng, thì các bạn phải xác định chính xác driver nào điều khiển cảm ứng đó.

Việc đầu tiên các bạn hãy tải về devmanview 64 bit, vào trang web chính download về nhé. các bạn nhớ cài vào thư mục: 
C:WindowsSystem32

Việc thứ 2 , các bạn mở file notepad, soạn dòng lệnh sau:
C:WindowsSystem32DevManView.exe /disable "HID-compliant touch screen"

Lưu lại: với tên gì cũng được, miễn đuôi là .bat

Chạy thực thi file đó thì cảm ứng laptop sẽ vô hiệu hóa

Nếu đổi câu lệnh: 

C:WindowsSystem32DevManView.exe /enable "HID-compliant touch screen"

thì sẽ mở lại cảm ứng laptop đó nhé.

- Nếu các bạn disable xong lại enable như thể Refresh thiết bị thì ghép 2 câu lệnh lại giữa dòng "and"

C:WindowsSystem32DevManView.exe /disable "HID-compliant touch screen"
and
C:WindowsSystem32DevManView.exe /enable "HID-compliant touch screen"

Như hình ảnh:

Thủ thuật máy tính laptopXem thêm

Tag từ khóa